Izvođenje radova na terenu

Specijalizovane i iskusne ekipe Elektroremont-a u svakom trenutku stoje na raspolaganju i na usluzi klijentima, za rad i bilo kakvu vrstu intervencija na terenu.

Usluge koje se vrše na terenu su:

 • Demontaža i montaža električnih mašina.
 • Servisiranje.
 • Popravka namotaja rotora i namotaja statora.
 • Zamena utornih klinova namotaja statora.
 • Preizoliranje namotaja polova rotora.
 • Zamena izolacionog materijala na sastavima segmenata statora.
 • Zamena namotaja polova rotora i namotaja statora.
 • Rekonstrukcija elemenata električnih mašina.
 • Izrada rezervnih delova.
 • Izrada namotaja rotora i kompletnih polova rotora.
 • Dinamičko balansiranje rotora u vlastitim ležajevima.
 • Centriranje linije agregata.
 • Merenja, ispitivanja i puštanje u pogon velikih jedinica.