Elektroremont DOO | Subotica

ELEKTROREMONT je osnovan 1953. godine, kada se iz okvira velikog proizvođača elektromotora, SEVER-a, odvojio deo za remont i nastavio sa samostalnim radom i razvojem.

Elektroremont DOO Subotica zajedno sa kompanijama Generators Machines i I.E.E. Marcianise, Italija čine ITALIAN GROUP.

Istorijat

Malo zanatsko preduzeće sa tridesetak zaposlenih, koliko je ELEKTROREMONT brojao radnika 1953. godine, preraslo je u jednog od najvećih remontera na polju električnih mašina i uređaja na prostorima bivše Jugoslavije.

Preduzeće je počelo sa remontom niskonaponskih motora i transformatora, a krajem pedesetih godina usvojen je i program remonta autoelektrike.

Početkom šezdesetih godina startuje program proizvodnje kolektora. U prvoj polovini šezdesetih godina osvaja se “visoki napon”, remont visokonaponskih transformatora i motora u “B” klasi izolacije.

Od 1967. godine ELEKTROREMONT primenjuje materijale u “F” klasi izolacije za remont električnih mašina.

Sedamdesetih godina, kada ELEKTROREMONT počinje da osvaja program elektrovuče za železnicu i rudarstvo, se uvode i materijali u “H” klasi izolacije.

Osamdesetih godina, ELEKTROREMONT  postaje najveći remonter elektro-vučnih motora u nekadašnjoj Jugoslaviji i ovlašćeni serviser – remonter poznate američke firme GENERAL ELECTRIC, proizvođača vučnih motora za lokomotive, rudarske bagere i teške kamione – dampere.

Tada počinje sa prodajom svojih usluga i na inostranom tržištu. Krajem osamdesetih godina počinje sa osvajanjem programa remonta turbo generatora za termoelektrane.

ELEKTROREMONT A.D. je 2005. godine privatizovan i kupljen od strane italijanskog preduzeća koje se bavi istom delatnošću kao i ELEKTROREMONT i predstavlja jednu od vodećih kompanija ove vrste na italijanskom tržištu.

Danas ELEKTROREMONT DOO Subotica je deo italijanske grupe preduzeća – Italian Group. Italian Group čine I.E.E. Marcianise, Italia, Elektroremont DOO Subotica i Generators Machines DOO. Elektroremont DOO Subotica zapošljava 125 zaposlenih,  raspolaže sa oko 3500 kvadratnih metara hala pokrivenih kranovima, poseduje modernu opremu za mašinsku obradu, izradu namotaja, vakuum impregnaciju (VPI postupak), balansiranje i opremu za merenje potrebnu u procesu remonta i održavanja električnih mašina i uređaja.

Sa ovim brojem radnika i ovakvom opremljenošću ELEKTROREMONT je u stanju da pruži usluge u oblasti remonta električnih mašina i uređaja u širokom rasponu, bez obzira na veličinu, snagu, tipove i klase izolacije.

Dugogodišnje iskustvo naših inženjera je potkrepljeno sa zavidnim ličnim referencama kako na domaćim, tako i na inostranim projektima.


Misija

Misija kompanije Elektroremont je liderska pozicija u oblasti proizvodnje, remonta, rekonstrukcije i popravki električnih mašina i uređaja, kako u Srbiji tako i u EU. Misija kompanije  se ogleda i u samom sloganu kompanije i oslanja se na zadovoljstvo naših klijenata.

Vizija

Naša vizija razvoja je stvaranje strateškog pristupa tržištu i klijentima, stalno insistiranje na kvalitetu, razvijanje uzajamnog poverenja, pružanje realne pomoći našim klijentima, učvršćivanje i ojačavanje liderske pozicije na tržištu Srbije i EU.

Cilj

Orjentacija i cilj preduzeća Elektroremont iz Subotice je da održava i unapređuje lidersku poziciju na tržištu Srbije i Evropske Unije u pogledu kvaliteta pružanja usluga iz domena projektovanja, remonta, održavanja i popravke električnih mašina i uređaja.

ZADOVOLJSTVO KLIJENTA JE NAŠ NAJVEĆI USPEH!

Svoj cilj kompanija Elektroremont ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema upravljanja kvalitetom što obuhvata:

  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika i sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika.
  • Ostvarenje posvećenosti i liderske uloge rukovodstva pri utvrđivanju rizika i prilika.
  • Identifikaciju, utvrđivanje i menadžment procesima i resursima koji su potrebni za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u   procesima realizacije proizvoda i usluga.
  • Stalnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga.
  • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka.
  • Razvijanju partnerskih odnosa sa svim zainteresovanim stranama.
  • Stalnom modernizacijom opreme i obukom zaposlenih.