Elecktro Subotica
Remedy for your machine

Usluge

Elektroremont A.D. Subotica je elektrotehničko-uslužno preduzeće. Raspolaže dobro opremljenim radionicama i stručnim osobljem , profesionalno osposobljenim za pružanje veoma širokog spektra usluga na polju popravke motora i elektro uređaja, bilo koje veličine, vrste, snage ili klase izolacije.

Elektroremont pruža sledeće usluge:

Remont i servis asinhronih i sinhronih mašina

ELEKTROREMONT AD vrši remont i servis asinhronih i sinhronih električnih mašina, niskog i visokog napona, svih snaga i izvedbi.
Veoma stručan i profesionalno obučen tim, sastavljen od inženjera, tehničara i veoma iskusnih radnika, klijentima garantuje veoma brzo i kvalitetno pružanje usluge.
 • Po želji klijenta, vrši se premotavanje u više klase izolacije – TROPIKALIZACIJA
 • Na zahtev klijenta, vrši se rekonstrukcija električnih mašina radi promente karakteristika (brzina, napon, oblik itd), a ukoliko to dozvoljavaju konstrukcione karakteristike motora
 • Premotavanje i periodični servisi električnih mašina na terenu

Elektroremont AD, samostalno izrađuje rezervne namotaje kao i ostale rezervne delove za sve tipove električnih mašina koje remontuje. Za standardne nisko naponske elektro motore po IEC redu od osne visine 63 pa do 400.

Remont i servis mašina jednosmerne struje

Dugogodišnje iskustvo Elektroremonta AD na polju remonta i servisa jednosmernih električnih mašina, garantuje klijentima veoma kvalitetno pružanje velikog spektra usluga, kao što su:

 • Servis i regeneracija električnih mašina jednosmerne struje,
 • Obnavljanje izolacionog sistema namotaja
 • Premotavanje električnih mašina jednosmerne struje
 • Izrada svih vrsta kolektora, bez obzira na izvedbu I dimenzije. ( Spajanje kolektora sa izvodima namotaja rotora vrši se specijanom tehnologijom lemljenja i varenja na specijalnom uređaju za autoamtsko zavarivanje i čišćenje, frezovanje, međuizolacije na kolektoru.

Svi rotori nakon servisa i premotavanja se balansiraju na savremenim balans mašinama.

Remont i servis mašina iz vučnog programa

ELEKTROREMONT AD zauzima jednu od vodećih pozicija u regionu, na polju remonta i servisa mašina iz vučnog programa.

ELEKTROREMONT AD u okviru programa elektro vuče, pruža sledeće usluge:

 • Remont i servis mašina, motora i generatora sa lokomotiva, teških dampera, tramvaja, trolejbusa, bagera i viljuškara.

Remont, servis i premotavanje ovih mašina, vrši se veoma brzo, a uz primenu najsavremenijih materijala (najpoznatijih svetskih proizvođača ) , koju koriste proizvođači električnih mašina.

ELEKTROREMONT AD je dugogodišnji partner i jedini remonter Železnice Srbije na polju popravki i servisa mašina elektro vuče. (vidi str.2 – Misija : Sertifikati)

Pored toga, ELEKTROREMONT AD, uspešno sarađuje i pruža svoje usluge i ostalim Želežnicama sa prostora bivše Jugoslavije ( Željeznica Crne Gore, Železnica Makedonije, Republike Srpske itd)

Na polju “vučnog programa”, ELEKTROREMONT AD sarađuje i sa ostalim značajnim preduzećima i velikim strukturama u zemlji poput: RTB Bor-a, ELEKTROPRIVREDE SRBIJE, GSP (Gradskog saobraćajnog preduzeća) Beograd itd.

Remont i servis trofaznih kolektorskih mašina

ELEKTROREMONT AD, poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti remonta, servisiranja i premotavanja trofaznih kolektorskih mašina.

U okviru programa remonta i servisa ovih vrsta mašina, ELEKTROREMONT AD pruža sledeće usluge:

 • Remont i servis specijalnih mašina
 • Remont i servis komutatorki
 • Remont i servis pretvarača frekvencije
 • Remont i servis stabilizatora napona i frekvencije
 • Remont i servis rotacionih aparata za varenje
 • Remont i servis obrtnih transformatora

Stučnjaci ELEKTROREMONT-a AD, nalaze se neprekidno na raspolaganju klijentima, kako bi brzo i kvalitetno rešili bilo kakve probleme vezane za eksploataciju ovih vrsta mašina.

Remont i servis transformatora

ELEKTROREMONT AD servisira i premotava:

 • energetske transformatore do 1000 kVA i 20 kV
 • autotransformatore
 • regulacione transformatore
 • ispravljače za punjenje i formiranje akumlatora
 • ispravljače za galvanizaciju
 • prigušnice
 • elektromagnete
 • induktivne namotaje hlađene vodom za topljenje metala
 • transformatore za varenje hlađene vodom
 • aparate za varenje svih veličina i izvedbi

Remont i servis pumpi pumpnih agregata

dub.pumpa
cent.pumpa

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u servisiranju pumpi za vodu i elektromotora osposobljeni smo da kvalitetno servisiramo:

 • Dubinsko-bunarske pumpe i elektromotore (Pleuger, KSB, Sever, Grundfos, Lowara, Wilo EMU...)
 • Muljne i fekalne pumpe (Jastrebac, Elektrokovina...)
 • Horizontalne i vertikalne centrifugalne pumpe
 • Pumpe za povišenje pritiska vode (protivpožarne i sanitarne)

Nudimo i radove na izvođenju hidromašinskih i elektromehaničarskih radova na terenu prema projektnoj dokumentaciji, odnosno zahtevu korisnika

Remont i servis električnih uređaja

ELEKTROREMONT AD, veoma brzo i kvalitetno vrši popravku svih elemenata autoelektrike, kao što su:

 • Elektro pokretači dinama
 • Alternatori
 • Regulatori itd

bez obzira na tipove i proizvođače.

Za sve mašine iz ovog programa, ELEKTROREMONT AD, izrađuje samostalno rezervne delove (kao što: su namotaji, kolektori, osovine itd), a specifične delove zamenjuje originalnim.

U ovoj oblasti, ELEKTROREMONT-u AD, su do sada poverenje ukazala mnoga preduzeća iz oblasti saobraćaja, pomorstva, transporta i ratnog vazduhoplovstva,

Proizvodnja rezervnih delova

Prilikom montaže električnih mašina “Elektroremont” koristi isključivo najkvalitetnije ležajeve i četkice poznatih svetskih proizvođača ( SKF,FAG, ZKL, Morgan Schunk...).

ELEKTROREMONT AD, u svojim pogonima izrađuje samostalno , sledeće vrste rezervnih delova:

 • garniture namotaja
 • kolektori
 • klizni prstenovi
 • držaci četkica
 • osovine
 • ostali specifični elementi

Rezervni delovi se izrađuju na osnovu dostavljene tehničke dokumentacije, uzoraka ili snimanjem na licu mestu kod vlasnika.

Rad na terenu

Specijalizovane i iskusne ekipe ELEKTROREMONT-a u svakom trenutku stoje na raspolaganju i na usluzi klijentima, za rad i bilo kakvu vrstu intervencija na terenu.

Ekipe ELEKTROREMONT-a vrše sledeće usluge na licu mesta:

 • demontažu i montažu električnih mašina
 • servisiranje motora
 • popravke namotaja
 • kompletna premotavanja
 • centriranje sa radnom mašinom
 • puštanje u pogon sa podešavanjima i ispitivanjima

Za detaljne informacije kontaktirajte naš komercijalni sektor.