Elecktro Subotica
Remedy for your machine

Događaji

21.jun 2007.godine

OTVARANJE NOVE UPRAVNE ZGRADE AD„ELEKTROREMONT“-a

Zgrada „Elektroremont“-a je kupljena 1956.godine od preduzeća „Aurometal“, i zapravo predstavlja „rodno mesto“ ovog subotičkog preduzeća.

70-tih godina, predviđena da bude laboratorija preduzeća, 80-tih godina, ova zgrada se pretvara u skladište materijala, u kome se odvija najveći deo popravki motora i transformatora niske i visoke voltaže, a koji su potom premešteni u obližnje zgrade, napravljene 70-tih godina. Nakon toga, zgrada biva prepuštena zubu vremena i koristi se za neke marginalne aktivnosti.

Sa procesom privatizacije, zgrada odmah ulazi u plan predviđenih investicija. Tako u jesen 2006.godine započinje veliki projekat kompletne rekonstrukcije zgrade „Elektroremont“-a. Sa ukupnom investicijom od 150.000 evra, radovi na rekonstrukciji započinju u aprilu 2007.godine, a završavaju se u junu mesecu iste godine.

Opremljena novom internet mrežom i centralnim serverom za kontrolu web mreže preduzeća, i kompletno rekonstruisana, ova zgrada se danas koristi kao nova upravna zgrada „Elektroremont“-a.

Od 21.juna 2007.godine, datuma njenog otvaranja, u ovoj zgradi se nalazi: uprava preduzeća, finansijski, kadrovski i komercijalni sektor. 


Gradonačelnik Subotice g.Geza Kučera sa prestavnicima „Elektroremont“-a

Pozdravni govor dobrodošlice, glavnog izvršnog direktora „Elektroremont“-a, g.Karmina Tarala

Gradonačelnik Subotice i predsednik i potpredsednik grupe presecaju vrpcu prilikom otvaranja nove upravne zgrade

Nova sala za sastanke
Kancelarije
Obilazak pogona „Elektroremont“-a