Elecktro Subotica
Remedy for your machine

Istorijat

ELEKTROREMONT je osnovan 1953. godine, kada se iz okvira velikog proizvođača elektromotora, SEVER-a, odvojio deo za remont i nastavio sa samostalnim radom i razvojem.

Malo zanatsko preduzeće sa tridesetak zaposlenih, koliko je ELEKTROREMONT brojao radnika 1953. godine, sada je preraslo u jednog od najvećih remontera na polju električnih mašina i uređaja na prostorima bivše Jugoslavije.
Preduzeće je počelo sa remontom niskonaponskih motora i transformatora, a krajem pedesetih godina usvojen je i program remonta autoelektrike.
           Početkom šezdesetih godina startuje program proizvodnje kolektora. U prvoj polovini šezdesetih godina osvaja se "visoki napon", remont visokonaponskih transformatora i motora u "B" klasi izolacije.
Od 1967. godine ELEKTROREMONT primenjuje materijale u "F" klasi izolacije za remont električnih mašina.

Sedamdesetih godina, kada ELEKTROREMONT počinje da osvaja program elektrovuče za železnicu i rudarstvo, se uvode i materijali u "H" klasi izolacije.

Osamdesetih godina, ELEKTROREMONT  postaje najveći remonter elektro-vučnih motora u nekadašnjoj Jugoslaviji i ovlašćeni serviser - remonter poznate američke firme GENERAL ELECTRIC, proizvođača vučnih motora za lokomotive, rudarske bagere i teške kamione - dampere.

Tada počinje sa prodajom svojih usluga i na stranom tržištu. Krajem osamdesetih godina počinje sa osvajanjem programa remonta turbo generatora za termoelektrane.

ELEKTROREMONT A.D. je 2005. godine privatizovan i kupljen od strane italijanskog preduzeća koje se bavi istom delatnošću kao i ELEKTROREMONT i predstavlja jednu od vodećih kompanija ove vrste na italijanskom tržištu.  

Danas ELEKTROREMONT AD Subotica zapošljava 144 radnika, raspolaže sa oko 2500 kvadratnih metara hala pokrivenih kranovima, poseduje modernu opremu za mašinsku obradu, izradu namotaja, vakuum impregnaciju (VPI postupak), balansiranje i opremu za merenje potrebnu u procesu remonta i održavanja električnih mašina i uređaja.

Sa ovim brojem radnika i ovakvom opremljenošću ELEKTROREMONT je u stanju da pruži usluge u oblasti remonta električnih mašina i uređaja u širokom rasponu, bez obzira na veličinu, snagu, tipove i klase izolacije.